Poštovane kolegice i kolege,
molim sve zaintereirane za ispit iz kolegija Molekularna biologija stanice koji će se održat 23. 9. 2022.  u Osijeku (Odjel za biologiju, 18.00 sati, predavaonica 319) da se prijave na mail hlepedus@yahoo.com zaključno s četvrtkom (22. 9. 2022.) u 12.00 sati.
S poštovanjem,
prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš