Poštovane kolegice i kolege,
ispit iz kolegija Molekularna biologija stanice održat će se u srijedu 20. 09. 2023. na Filozofskom fakultetu Osijek (L. Jägera 9, Osijek) u terminu od 16 do sati, u učionici br. 36 (I kat).