Rok za prijavu: 11.7.2021.
Tražimo jednu osobu u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u Zavodu za biljne znanosti, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, za rad na HRZZ projektu „Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa – MYCO GRAPE“, HRZZ-IP-2020-02-8397, na određeno vrijeme od 4 godine. Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij sukladno ranije važećim propisima, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija ili iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda ili biotehnologija
ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju koji osigurava upis na „Doktorski studij biologije“ (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Pročitajte detaljnije na poveznici (radno mjesto broj 1.).