Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Uloga polimorfizama gena ACE2 u sistemskom upalnom odgovoru kod bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti“ Dejana Marčetića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  23. studenog 2022. godine u predavaonici, 3. kat Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb, Jordanovac 104, 10000 Zagreb, s početkom u 12.00 sati.