Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Procjena valjanosti citokina IL-17A i IL-37 kao pokazatelja upalne aktivnosti u osoba s dijagnozom dijabetesa tipa 2“ Zvonimira Bosnića, dr.med., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se 12. siječnja 2022. godine u predavaonici 319/3. kat Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek, s početkom u 11.30 sati.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun