Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Doprinos gama delta (ɣδ) T limfocita u razvoju tipa 2 upale u sinonazalnoj sluznici oboljelih od kroničnog alergijskog rinosinuitisa s nosnom polipozom“ Stjepana Grge Milankovića, dr. med., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  12. listopada 2022. godine u predavaonici 307/3. kat Odjela za biologiju  u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek, s početkom u 13.00 sati.

Predsjednica  Povjerenstva
prof. dr. sc. Slavica Kvolik