Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj olanzapina i risperidona na trombocitne i metaboličke pokazatelje u ispitanika oboljelih od shizofrenije“ Jasminke Bektić Hodžić, mag. med. techn., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se 10. prosinca 2021. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 16.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković