Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Sistemski učinak nedostatka Tff3 proteina u mišjem modelu dugotrajne visoko masne prehrane“ Ive Bazina, mag. biol. exp., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u 19. listopada 2021. godine u predavaonici 319/3. kat Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek, s početkom u 15.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Slavica Kvolik