Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Biokemijski i molekularni mehanizmi odgovora klijanaca pšenice na selen“ Ane Vuković, mag. biol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u 21. veljače 2022. godine u predavaonici 319/3. kat Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek, s početkom u 12.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković