Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Procjena imunološkog rizika od odbacivanja bubrežnog presadka određivanjem i karakterizacijom  protutijela na non-HLA i HLA antigene u bolesnika s terminalnom bubrežnom bolesti“ Aide Mujić Franić, med.lab.diagn.,  polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  27. rujna 2022. godine u predavaonici 319/3. kat Odjela za biologiju  u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek, s početkom u 13.00 sati.

 

                Predsjednica  Povjerenstva

               prof. dr. sc. Slavica Kvolik