Javna obrana doktorskog rada naslova „Proteini talini i KANK u fokalnim i retikularnim adhezijama posredovanim integrinom αVβ5 u stanicama melanoma MDA-MB-435S“ Marije Lončarić, mag. ing. biotechn., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 3. srpnja 2024. godine u III. krilu Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu s početkom u 11,00 sati.

Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Andreje Ambriović Ristov, znanstvene savjetnice u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković i naslovne izvanredne profesorice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. prof. dr. sc. Igor Weber, znanstveni savjetnik u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković, predsjednik;
  2. izv. prof. dr. sc. Maja Herak Bosnar, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, član;
  3. izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj, izvanredna profesorica Medicinskog Fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. dr. sc. Helena Ćetković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, zamjena člana;
  5. doc. dr. sc. Dragomira Majhen, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, zamjena člana.