Javna obrana doktorskog rada naslova „Serotoninski sustav posteljice: međuodnos regulatornih gena i majčinog metaboličkog stanja u trudnoći“ Maje Perić, mag. biol. mol.,  polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 12. lipnja 2024. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković, s početkom u 13,00 sati. Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasminke Štefulj, znanstvene savjetnice Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:
  1. prof. dr. sc. Koraljka Gall Trošelj, naslovna redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstvena savjetnica u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, redovita profesorica u trajnom izboru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica;
  3. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, članica;
  4. izv. prof. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković i naslovna izvanredna profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana;
  5. doc. dr. sc. Matea Nikolac Perković, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković i naslovna docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.