POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKOG RADA

Javna obrana doktorskog rada naslova „Uloga proteaze ACRC i puta popravka izrezivanjem nukleotida u popravku unakrsnih veza DNA i proteina“ Christine Supina Pavić, mag.mol.biol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 22. veljače 2023. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb s početkom u 12.30 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. naslovna izv. prof. dr. sc. Neda Slade, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica;
  2. naslovni doc. dr. sc. Tvrtko Smital, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. naslovna izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Doktorski rad dostupan je od 21. prosinca 2022. godine na web stranici poslijediplomskog studija pogledati ovdje. (PDF)

 Predsjednica Povjerenstva

izv. prof. dr. sc. Neda Slade