Javna obrana doktorskog rada naslova „Određivanje i karakterizacija protutijela na non-HLA i HLA antigene kao procjena imunološkog rizika od odbacivanja bubrežnog presatka u bolesnika s terminalnom bubrežnom bolesti“ Aide Mujić Franić, mag. med. lab. diagn., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 12. srpnja 2024. godine u Dvorani I. Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s početkom u 12,00 sati.

Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom prof. dr. sc. Ljubice Glavaš-Obrovac, redovite profesorice u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mentorice 1, i doc. dr. sc. Nataše Katalinić, docentice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, mentorice 2.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. izv. prof. dr. sc. Stana Tokić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
  2. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član;
  3. dr. sc. Mirela Baus Lončar, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, član;
  4. izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj, izvanredna profesorica Medicinskog Fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana;
  5. doc. dr. sc. Anamaria Brozović, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, zamjena člana.