Javna obrana doktorske disertacije naslova „Povezanost polimorfizama gena za monoaminooksidazu tipa B, dopamin-beta-hidroksilazu i katehol-o-metil transferazu s različitim oblicima agresivnog ponašanja u adolescenata“ Vlatke Kovač, dr. med., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 14. siječnja 2022. godine s početkom u 12.30 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redoviti profesor u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
3. izv. prof. dr. sc. Marina Šagud, specijalist psihijatrije Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-Zagreb, član;
4. izv. prof. prim. dr. sc. Suzana Uzun, specijalistica psihijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče i izvanredna profesorica u naslovnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.
5. dr.sc. Gordana Nedić Erjavec, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković