Javna obrana doktorske disertacije naslova „Karakterizacija i evolucija centromere nematoda roda Meloidogyne“ Evelin Despot Slade, mag. biol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 26. siječnja 2022. godine s početkom u 13.30 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u trajnom naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
2. izv. prof. dr. sc. Ivica Rubelj, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i izvanredni profesor u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
3. prof. dr. sc. Ivana Majić, redovita profesorica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član.
4. doc. dr. sc. Snježana Mihaljević, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković