Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada naslova „Genomska analiza i antimikrobna rezistencija Campylobacter jejuni sojeva izoliranih iz ljudi i ptica u Hrvatskoj“ Silvije Šoprek Strugar, dr. med.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Genomska analiza i antimikrobna rezistencija Campylobacter jejuni sojeva izoliranih iz ljudi i ptica u Hrvatskoj“ Silvije Šoprek Strugar, dr. med.,  polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti  održat će se  13. lipnja 2023. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković…

Objava doktorskog rada

Objava doktorskog rada „Distribucija polimorfizama gena FTO i njezina povezanost s duljinom telomera i kliničkim statusom žena s pretilosti“ Ana-Marije Popović Jurić, mag. med.lab.diagn.

Doktorski rad  naslova „Distribucija polimorfizama gena FTO i njezina povezanost s duljinom telomera i kliničkim statusom žena s pretilosti“ Ana-Marije Popović Jurić, mag. med.lab.diagn., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti   dostupan je na web stranici studija od 18. svibnja 2023. godine  na sljedećoj poveznici. Povjerenstvo za…

Objava doktorskog rada

Objava doktorskog rada „Primjena ekstrakta komine masline u sintezi selenovih nanočestica – antioksidativna i antifungalna svojstva i učinci“ Emerika Galića, mag. biol. mol.

Doktorski rad  naslova „Primjena ekstrakta komine masline u sintezi selenovih nanočestica – antioksidativna i antifungalna svojstva i učinci“ Emerika Galića, mag. biol. mol., polaznika  doktorskog studija Molekularne bioznanosti   dostupan je na web stranici studija od 18. svibnja 2023. godine  na sljedećoj poveznici. Povjerenstvo za ocjenu…

Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada „Značajke novonastale kosti alveolarnog grebena nakon primjene injekcijskog bifaznog kalcijeva fosfata“ Mateja Tomasa, dr.med.dent.

Javna obrana doktorskog rada  naslova „Značajke novonastale kosti alveolarnog grebena nakon primjene injekcijskog  bifaznog kalcijeva fosfata“ Mateja Tomasa, dr.med.dent.,  polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će 26. svibnja 2023. godine u dvorani Strossmayer Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,…

Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada naslova „Serotoninski sustav posteljice: međuodnos regulatornih gena i majčinog metaboličkog stanja u trudnoći“ Maje Perić, mag. biol. mol.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Serotoninski sustav posteljice: međuodnos regulatornih gena i majčinog metaboličkog stanja u trudnoći“ Maje Perić, mag. biol. mol.,  polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti  održat će se  9. svibnja 2023. godine u seminaru V. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorskog rada „Interleukini 17A i IL-37 kao biljezi fenotipskih podtipova oboljelih od dijabetesa tipa 2“  Zvonimira Bosnića, dr. med.

Javna obrana doktorskog rada  naslova „Interleukini 17A i IL-37 kao biljezi fenotipskih podtipova oboljelih od dijabetesa tipa 2“  Zvonimira Bosnića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će 2. svibnja 2023. godine u dvorani Strossmayer Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja…