Nastava

Obavijest o seminaru iz Metodike izrade znanstvenog rada

Seminar iz Metodike izrade znanstvenog rada s temom “Kongres X. generacije studenata Molekularnih bioznanosti” održati će se u subotu 15.07.2023. na Odjelu za biologiju, cara Hadrijana 8A, Osijek u predavaonici 201 (predavaonica je na raspolaganju od 8 do 20 sati). Ukupno ima 6 panoa koji…

Nastava

Raspored predavanja za metodološke predmete za X. genaraciju studenata

KOLEGIJ NOSITELJ (datum, mjesto održavanja, adresa, prostorija, početak-navesti satnicu) 1. Osnovne metode u molekularnoj biologiji i medicini 15P/5S/20V 8ECTS naslovna izv.prof.dr.sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica naslovna izv.prof.dr.sc. Neda Slade, znanstvena savjetnica IRB, Zagreb 8.- 10. 9.2023. 15.- 16. 9.2023. 29.- 30. 9.2023. 6.-  7.10.2023….

Nastava

Raspored predavanja za obvezne predmete za X. genaraciju studenata

KOLEGIJ NOSITELJ TERMIN Zagreb IRB Bijenička cesta 54 Zagreb Osijek ODJEL ZA BIOLOGIJU Ulica cara Hadrijana 8/A Osijek (osim*) Počela biostatistike 5P/5S/15V 4ECTS Izv. prof.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik Izv. prof.dr.sc. Andrijana Rebekić 28.-29.4.2023. Dvorana 3. krilo 28.4. od 16.00-21.00h 29.4. od   9.00-18.00h 31.3.-1.4.2023. Predavaonica…

Alumni

Otvoreni poziv za financiranje izrade eksperimentalnog dijela doktorskog rada studenata poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti koji nisu zaposleni u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

OTVORENI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE EKSPERIMENTALNOG DIJELA DOKTORSKOG RADA STUDENATA POSLIJEDIPLOMSKOG INTERDISCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI KOJI NISU ZAPOSLENI U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA Pozivamo redovite članove Udruge Alumni MOBI da se prijave za financijsku potporu kojom će se financirati izrada eksperimentalnog dijela doktorskih…

Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada Kristine Vuković Đerfi, mag. biol.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKOG RADA Javna obrana doktorskog rada  naslova „Povezanost mikrosatelitnih nestabilnosti MSI i EMAST s receptorom TLR4 u tumorigenezi sporadičnog karcinoma kolona“  Kristine Vuković Đerfi, mag. biol.,   polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 4. travnja 2023. godine u dvorani…

Ostalo

Poziv na edukacijsku radionicu za mentore

Edukacijska radionica za mentore u organizaciji poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će on line 21.04.2023. godine u vremenu od 12.00 do 16.00 sati na MS Teams platformi. Svi prijavljeni sudionici dobit će link za radionicu putem e-pošte na dan održavanja radionice i nakon…

Objava doktorskog rada

Objava doktorskog rada „Povezanost mikrosatelitnih nestabilnosti MSI i EMAST s receptorom TLR4 u tumorigenezi sporadičnog karcinoma kolona“  Kristine Vuković Đerfi, mag. biol.

Doktorski rad  naslova „Povezanost mikrosatelitnih nestabilnosti MSI i EMAST s receptorom TLR4 u tumorigenezi sporadičnog karcinoma kolona“  Kristine Vuković Đerfi, mag. biol.,   polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na web stranici studija od 22. veljače 2023. godine  na sljedećem linku. (PDF) Povjerenstvo…