Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorskog rada Ivane Vidović, dr. med.

Javna obrana doktorskog rada naslova „Utjecaj lizata trombocita iz krvi pupkovine na biološke značajke endotela ljudske rožnice tijekom pohrane u kulturi“ Ivane Vidović, dr. med., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 9. travnja 2024. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković s početkom…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorskog rada Anamarije Salar, mag. biol. mol., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti

Javna obrana doktorskog rada naslova „Utjecaj proteina hMSH3 i interleukina-6 na pojavnost mikrosatelitne nestabilnosti i dvolančanih lomova DNA u sporadičnom karcinomu debelog crijeva“ Anamarije Salar, mag. biol. mol., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 26. veljače 2024. u dvorani trećeg krila Instituta Ruđer Bošković u…

Objava doktorskog rada

Objava doktorskog rada naslova „Doprinos gamma delta(ɣδ) T limfocita u razvoju tipa 2 upale u sinonazalnoj sluznici oboljelih od kroničnog alergijskog rinosinuitisa s nosnom polipozom“, Stjepana Grge Milankovića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti

Doktorski rad naslova „Doprinos gamma delta(ɣδ) T limfocita u razvoju tipa 2 upale u sinonazalnoj sluznici oboljelih od kroničnog alergijskog rinosinuitisa s nosnom polipozom“, Stjepana Grge Milankovića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na mrežnoj stranici studija od 12. prosinca 2023. godine…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorskog rada Mirele Ćelić Ružić, dr. med.

Javna obrana doktorskog rada naslova „Povezanost sustavnog oksidacijskog stresa s težinom psihotičnih simptoma tijekom longitudinalnog praćenja pacijenata s akutnom psihotičnom epizodom“ Mirele Ćelić Ružić, dr. med., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 14. studenoga 2023. godine u dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54,…

Arhiva

Poziv na javnu obranu doktorskog rada Ive Bazina, mag. biol. exp.

Javna obrana doktorskog rada  naslova „Sistemski učinak nedostatka Tff3 proteina u mišjem modelu dugotrajne visoko masne prehrane“ Ive Bazina, mag. biol. exp., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 4. travnja 2023. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička…

Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada Christine Supina Pavić, mag.mol.biol.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKOG RADA Javna obrana doktorskog rada naslova „Uloga proteaze ACRC i puta popravka izrezivanjem nukleotida u popravku unakrsnih veza DNA i proteina“ Christine Supina Pavić, mag.mol.biol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 22. veljače 2023. godine u dvorani…

Obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada Jasminke Bektić Hodžić, mag. med. techn.

POZIV NA JAVNU OBRANU DOKTORSKOG RADA Javna obrana doktorskog rada  naslova „Utjecaj olanzapina i risperidona na trombocitne i metaboličke pokazatelje u ispitanika oboljelih od shizofrenije“ Jasminke Bektić Hodžić, mag. med. techn., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 19. siječnja 2023. godine u…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorskog rada Marije Mioč, mag. biol. mol.

Javna obrana doktorskog rada  naslova „Povećanje osjetljivosti tumorskih stanica na terapiju modulacijom aktivnosti transportera ABCB1 i ABCG2 diaza krunastim eterima i derivatima primakina“ Marije Mioč, mag. biol. mol., polaznice  doktorskog  studija Molekularne bioznanosti održat će 2. prosinca 2022. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković…

Obrana doktorskog rada

Poziv na javnu obranu doktorske disertacije Domagoja Cabana, mag.med.lab.diag.

Javna obrana doktorske disertacije  naslova „Genske mutacije u hepatocitnim nuklearnim faktorima kod monogenskog dijabetesa u Hrvatskoj“   Domagoja Cabana, mag.med.lab.diag.,  polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 12. listopada 2022. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, Zagreb s…