Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Učinak pentadekapeptida BPC 157 na apikalni parodontitis uzrokovan ekspozicijom pulpe zuba“ Martine Juzbašić, dr. med. dent. polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  20. svibnja 2022. godine u predavaonici P1/prizemlje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Crkvena 21, Osijek s početkom u  13.30 sati.

Predsjednica  Povjerenstva

prof. dr. sc. Martina Smolić