Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada Lane Vujica, mag. oecol.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Razumijevanje ekotoksikološke uloge Oatp1d1 transmembranskog prijenosnika korištenjem oatp1d1 mutantne linije ribe zebrice (Danio rerio Hamilton, 1822)“ (engl. Understanding the ecotoxicological role of the Oatp1d1 transmembrane transporter using a zebrafish (Danio rerio Hamilton, 1822) oatp1d1 mutant line) Lane Vujica, mag….

Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada Maje Jirouš Drulak, mag. med. lab. dijagn.

Javna obrane teme doktorskog rada naslova „Karakterizacija fenotipa, transkripcijskih biljega i repertoara T staničnih receptora cirkulirajućih MAIT i γδ T limfocita u vulgarnoj psorijazi“ (engl.“Characterisation of the phenotype, transcriptional markers and T cell receptor repertoire of circulating MAIT and γδ T lymphocytes in psoriasis vulgaris“) Maje Jirouš Drulak,…

Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada naslova „Utjecaj okolišnih čimbenika na strukturne varijacije genoma“ Ivana Pokrovca, mag. pharm.

Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Utjecaj okolišnih čimbenika na strukturne varijacije genoma“ Ivana Pokrovca, mag. pharm., održat će se u srijedu, 20. ožujka 2024. godine u Dvorani 3. krila  Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu s početkom u 13,30 sati.Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorskog rada: izv. prof. dr. sc….

Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije naslova „Genetičke varijante nasljednih distrofija mrežnice u skupini hrvatskih bolesnika“ Adriane Bobinec, mag. biol. mol.

Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Genetičke varijante nasljednih distrofija mrežnice u skupini hrvatskih bolesnika“ Adriane Bobinec, mag. biol. mol., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 22. veljače 2024. godine, u Dvorani 3 Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu s početkom u 15,00 sati. Povjerenstvo za prihvaćanje…

Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada naslova „Utjecaj količine visceralnog masnog tkiva na morfološka i biokemijska obilježja epikardijalnog masnog tkiva i miokarda desne srčane stijenke“, Domagoja Vučića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti

Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Utjecaj količine visceralnog masnog tkiva na morfološka i biokemijska obilježja epikardijalnog masnog tkiva i miokarda desne srčane stijenke“, Domagoja Vučića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 1. veljače 2024. godine, u Vijećnici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,…

Obrane teme doktorskog rada

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada „Utjecaj jedne doze SGLT2 inhibitora, empagliflozina, na oksidacijski stres kod bolesnika podvrgnutih elektivnoj koronarnoj angiografiji“ Katice Cvitkušić Lukende, dr. med.

Poziv na javnu obranu teme doktorskog rada „Utjecaj jedne doze SGLT2 inhibitora, empagliflozina, na oksidacijski stres kod bolesnika podvrgnutih elektivnoj koronarnoj angiografiji“ Katice Cvitkušić Lukende, dr. med., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti.  Javna obrana teme doktorskog rada „Utjecaj jedne doze SGLT2 inhibitora, empagliflozina, na oksidacijski stres…