Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Primjena ekstrakta komine masline u sintezi selenovih nanočestica – antioksidativna i antifungalna svojstva i učinci“ Emerika Galića, mag. biol. mol., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  25. svibnja 2022. godine u predavaonici 347/3. kat Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek, s početkom u 11.00 sati.

 Predsjednica  Povjerenstva

prof. dr. sc. Karolina Vrandečić