Obrane teme doktorskog rada

Javna obrana teme doktorske disertacije Željke Breškić Ćurić, dr. med.

Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj konzumacije jaja obogaćenih funkcionalnim elementima na endotelnu funkciju i razinu oksidativnog stresa u populaciji bolesnika s poznatom kroničnom bolesti koronarnih arterija“ Željke Breškić Ćurić, dr. med., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  8. srpnja…

Obrane teme doktorskog rada

Javna obrana teme doktorske disertacije Marije Mioč, mag.biol.mol.

Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Povećanje osjetljivosti tumorskih stanica na terapiju modulacijom aktivnosti transportera ABCB1 i ABCG2 diaza krunastim eterima i derivatima primakina“  Marije Mioč, mag. biol. mol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  9. lipnja 2022. godine u dvorani…

Obrane teme doktorskog rada

Javna obrana teme doktorske disertacije Martine Juzbašić, dr. med. dent.

Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Učinak pentadekapeptida BPC 157 na apikalni parodontitis uzrokovan ekspozicijom pulpe zuba“ Martine Juzbašić, dr. med. dent. polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  20. svibnja 2022. godine u predavaonici P1/prizemlje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo…