Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Utjecaj antraciklinske kemoterapije na oksidacijski stres, upalu i metilacijski status RB1 gena u perifernoj krvi pacijenata sa sarkomom“ Anite Pokupec Bilić, mag. educ. biol., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti, održat će se 5. travnja 2024. godine, u Dvorani 1. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu s početkom u 12,00 sati.

Mentorice doktorskog rada su prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan, redovita profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, mentorica 1, i prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mentorica 2.

Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Sven Seiwerth, redoviti profesor u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik;
  • doc. dr. sc. Anamarija Brozović, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, članica;
  • doc. dr. sc. Paško Konjevoda, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković, član.