Javna obrana doktorskog rada naslova „Utjecaj lizata trombocita iz krvi pupkovine na biološke značajke endotela ljudske rožnice tijekom pohrane u kulturi“ Ivane Vidović, dr. med., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 9. travnja 2024. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković s početkom u 11,00 sati.

Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom mentorice 1, izv. prof. dr. sc. Branke Golubić Ćepulić, izvanredne profesorice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mentorice 2, dr. sc. Mirne Golemović, znanstvene suradnice Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Davor Ježek, redoviti profesor u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  3. izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. sc. Sonja Marinović, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković, zamjena člana;
  5. doc. dr. sc. Anamarija Brozović, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković, zamjena člana.