Javna obrana doktorskog rada naslova „Utjecaj proteina hMSH3 i interleukina-6 na pojavnost mikrosatelitne nestabilnosti i dvolančanih lomova DNA u sporadičnom karcinomu debelog crijeva“ Anamarije Salar, mag. biol. mol., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će se 26. veljače 2024. u dvorani trećeg krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu s početkom u 11 sati.

Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom dr. sc. Tamare Čačev, više znanstvene suradnica Instituta Ruđer Bošković.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada u sastavu:

  • prof. dr. sc. Maja Matulić, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica;
  • prof. dr. sc. Sanja Kapitanović, naslovna redovita profesorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstvena savjetnica u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković, član;
  • izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Odjela biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  • izv. prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, znanstvena savjetnica u trajnom izboru Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana;
  • dr. sc. Sonja Marinović, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Doktorski rad dostupan je na mrežnoj stranici studija od 18. prosinca 2023. god. na sljedećoj poveznici (PDF).