Javna obrana teme doktorskog rada naslova „Povezanost arsena i urana u populaciji i vodi sa učestalošću tumora uropoetskog sustava“ Marine Vidosavljević, dr. med.,   polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  1. ožujka 2023. godine u dvorani Strossmayer Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Crkvena 21, s početkom u 13.00 sati.

 

Predsjednica  Povjerenstva
Prof. dr. sc. Martina Smolić