Javna obrana doktorskog rada  naslova „Značajke novonastale kosti alveolarnog grebena nakon primjene injekcijskog  bifaznog kalcijeva fosfata“ Mateja Tomasa, dr.med.dent.,  polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti održat će 26. svibnja 2023. godine u dvorani Strossmayer Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Crkvena 21, Osijek s početkom u 11.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorskog rada:

  1. prof. dr. sc. Slavica Kvolik, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Predrag Knežević, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom izboru Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. izv. prof. dr. sc. Davor Seifert, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

 

Doktorski rad dostupan je od 11. travnja 2023. godine na web stranici doktorskog studija ovdje.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Slavica Kvolik