OTVORENI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE EKSPERIMENTALNOG DIJELA DOKTORSKOG RADA STUDENATA POSLIJEDIPLOMSKOG INTERDISCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI KOJI NISU ZAPOSLENI U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

Pozivamo redovite članove Udruge Alumni MOBI da se prijave za financijsku potporu kojom će se financirati izrada eksperimentalnog dijela doktorskih radova studenata poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti koji nisu zaposleni u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Poziv preuzmite ovdje.

Kriteriji preuzmite ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Izvješće obrazac preuzmite ovdje.