Alumni

Predavanje Alumni:  “Dobar glas daleko se čuje i bez glasničke RNA: Uloga nekodirajućih molekula RNA u regulaciji signalnog puta Hedgehog-GLI u seroznom raku jajnika visokog gradusa”  Petar Ozretić

Dragi  alumni i studenti Doktorskog studija Molekularne bioznanosti, pozivamo vas na predavanje Petra Ozretića, višeg znanstvenog suradnika Instituta Ruđer Bošković pod nazivom:  “Dobar glas daleko se čuje i bez glasničke RNA: Uloga nekodirajućih molekula RNA u regulaciji signalnog puta Hedgehog-GLI u seroznom raku jajnika visokog gradusa” koje…

Alumni

Otvoreni poziv za financiranje izrade eksperimentalnog dijela doktorskog rada studenata poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti koji nisu zaposleni u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

OTVORENI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE EKSPERIMENTALNOG DIJELA DOKTORSKOG RADA STUDENATA POSLIJEDIPLOMSKOG INTERDISCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI KOJI NISU ZAPOSLENI U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA Pozivamo redovite članove Udruge Alumni MOBI da se prijave za financijsku potporu kojom će se financirati izrada eksperimentalnog dijela doktorskih…