Kongres IX. generacije studenata Molekularnih bioznanosti održati će se 16. srpnja 2022. godine na Odjelu za biologiju, Osijek u predavaonici 201 od 8.00 sati.

Studenti trebaju dostavljati materijale vezane za organizaciju Kongresa (seminar iz Metodike izrade znanstvenog rada) gosp. Mariu Duniću na e-adresu: mdunic@biologija.unios.hr u formi u kojoj žele da materijali budu postavljeni na web stranicu.