Nastava

Obavijest o seminaru iz Metodike izrade znanstvenog rada

Seminar iz Metodike izrade znanstvenog rada s temom “Kongres X. generacije studenata Molekularnih bioznanosti” održati će se u subotu 15.07.2023. na Odjelu za biologiju, cara Hadrijana 8A, Osijek u predavaonici 201 (predavaonica je na raspolaganju od 8 do 20 sati). Ukupno ima 6 panoa koji…

Ostalo

Obavijest o kongresu za IX. generaciju studenata

Kongres IX. generacije studenata Molekularnih bioznanosti održati će se 16. srpnja 2022. godine na Odjelu za biologiju, Osijek u predavaonici 201 od 8.00 sati. Studenti trebaju dostavljati materijale vezane za organizaciju Kongresa (seminar iz Metodike izrade znanstvenog rada) gosp. Mariu Duniću na e-adresu: mdunic@biologija.unios.hr u formi…