1. rok: ZAGREB: 7.7.2022., 18.00-20.00 predavaonica I. krila Ivan Supek
2. rok: OSIJEK: 15.7.2022.,  17.00-19.00  Odjel za biologiju, predavaonica 201/2. kat.
3. rok: ZAGREB: 15.9.2022.,  17.00-19.00 predavaonica I. krila Ivan Supek
4. rok: OSIJEK: 23.9.20220.,  18.00-20.00 Odjel za biologiju, predavaonica 201/2. kat.

Studenti su dužni najaviti se predmetnim nastavnicima e-mailom najkasnije 5 dana prije održavanja ispita i pratiti eventualne promjene rasporeda na web stranici.