EDUKACIJSKA RADIONICA ZA MENTORA
POSLIJEDIPLOMSKOG INTERDISCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA
Molekularne bioznanosti

PROGRAM:

 • 9.00 – 9.15: REGISTRACIJA POLAZNIKA EDUKACIJSKE RADIONICE ZA MENTORE

1. O STUDIJU

 • 9.15 – 9.30: Prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik, trajno zvanje: Značaj studija Molekularne bioznanosti
 • 9.30 – 10.00 Prof.dr.sc. Vera Cesar: Koncept i izazovi MOBI-a; Formalni okvir mentorstva 10.00 – 10.30: PAUZA ZA KAVU

2. MENTORI O MENTORSTVU

3. DOKTORI ZNANOSTI O OČEKIVANJIMA I ISKUSTVIMA: DOKTORAND – MENTOR

 • 10.30 – 10.45: Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš: Mentorstvo – jednosmjerna ili dvosmjerna ulica?
 • 10.45 – 11.00: Doc.dr.sc. Tvrtko Smital, znanstveni savjetnik: Mentori i njihovi doktorandi – The Good, the Bad and the Ugly
 • 11.00 – 11.15: Dr.sc. Ksenija Božinović: Doktorand – mentor(i): The more the merrier?
 • 11.15 – 11.30: Dr.sc. Marta Popović, znanstvena suradnica: The Importance of Mentoring and of Being Mentored
 • 11.30 -11.45: Izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić: MENTORSTVO – izazov, očekivanje i iskustvo

12.00 – 13.30: RUČAK

 • 13.30 – 13.45: Dr.sc. Lidija Barušić: DOKTORAND – MENTOR: Interakcijski odnos – kvaliteta, kvantiteta i motivacija
 • 13.45 – 14.00: Izv.prof.dr.sc. Koraljka Gall Trošelj, znanstvena savjetnica: Mentori i njihovi doktorandi – dobar, bolji, najbolji

4. ETIČKA PITANJA

 • 14.00 – 14.10: Doc.dr.sc. Ranko Stojković, znanstveni savjetnik: Kako udovoljiti zahtjevima etičkih povjerenstava
 • 14.10 – 14.30: Doc.dr.sc. Ivica Kelam: Etički aspekti odnosa mentor – doktorand

5. RASPRAVA

6. SMJERNICE ZA BUDUĆE MENTORE

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA: Subota, 16.11.2019. od 9 do 16 sati , Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, Zagreb, predavaonica III. krila.

POTVRDU O ZAVRŠENOJ EDUKACIJI DOBITI ĆE SVI SUDIONICI KOJI ĆE BITI NA CIJELOJ RADIONICI. RADIONICA JE NAMIJENJENA NASTAVNICIMA I SURADNICIMA (suradnici na predmetima; znanstvenici na čijim projektima rade doktorandi našeg studija ili to planiraju, a nisu nastavnici na studiju Poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti).

ROK ZA PRIJAVU JE DO 13.11.2019., A SUDJELOVANJE JE BESPLATNO!

Prijave treba slati na e-mail: silva@biologija.unios.hr

U PRIJAVI TREBA NAVESTI SLIJEDEĆE PODATKE:

 1. Ime prezime, naziv radnog mjesta, instituciju zaposlenja, e-mail, kontakt telefon;
 2. Poveznicu s Poslijediplomskim interdisciplinarnim sveučilišnim studijem Molekularne bioznanosti (primjerice: (a) predmet na kojem održavate nastavu kao nastavnik ili suradnik; (b) ime i prezime doktoranda na MOBIu kojem planirate biti mentor; (c) preporuku nastavnika ili dosadašnjeg mentora na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti; (d) neka druga poveznica sa studijem). Potrebno je navesti jednu poveznicu.