EDUKACIJSKA RADIONICA ZA MENTORA POSLIJEDIPLOMSKOG INTERDISCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA Molekularne bioznanosti PROGRAM: 9.00 – 9.15: REGISTRACIJA POLAZNIKA EDUKACIJSKE RADIONICE ZA MENTORE 1. O STUDIJU 9.15 – 9.30: Prof.dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik, trajno zvanje: Značaj studija Molekularne bioznanosti 9.30 – 10.00 Prof.dr.sc. Vera Cesar: Koncept i…