Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Ekološke mjere zaštite bilja u ublažavanju biotičkog stresa uzrokovanog štitastim moljcima Trialeurodes vaporariorum i Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)“ Marije Mandušić, mag. ing. agr., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u 20. svibnja 2021. godine u predavaonici 319/3. kat Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek, s početkom u 16.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Gabriela Vuletin Selak