Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Utjecaj genotipova ABO sustava krvnih grupa i mutacija gena za metilenhidrofolat reduktazu na koncentraciju kardioselektivnih biomarkera u bolesnika s plućnom embolijom“ Tatjane Kereš, dr.med., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se u 4. lipnja 2021. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 11.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Neven Žarković