Javna obrana doktorske disertacije naslova „Povezanost polimorfizma gena za metilentetrahidrofolat reduktazu i sustava ABO s rizikom nastanka plućne embolije“ Tatjane Kereš, dr.med., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će 30. ožujka 2022. godine s početkom u 11.00 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

  1. izv. prof. dr. sc. Koraljka Gall Trošelj, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i izvanredna profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Rajko Kušec, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
  4.  doc. dr. sc. Neda Slade, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
izv. prof. dr. sc. Koraljka Gall Trošelj