Javna obrana doktorske disertacije naslova „Uloga lipidne peroksidacije u mehanizmima odbacivanja jetrenog presatka“ Katarine Tomulić Brusich, dr. med., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se 28. svibnja 2021. godine s početkom u 12.00 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

  1. prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
  2. dr. sc. Lidija Milković, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član;
  3. dr. sc. Eva Lovrić, znanstvena suradnica, Kliničke bolnice Merkur u Zagrebu, član.;
  4. izv. prof. dr. sc. Koraljka Gall Trošelj,znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i izvanredna profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Jerko Barbić