Javna obrana doktorske disertacije naslova „Uloga lipidne peroksidacije u upalnom mehanizmu nastanka hepatocelularnog karcinoma“ Ivane Acan, dr. med., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se 14. svibnja 2021. godine s početkom u 12.00 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

  1. dr. sc. Morana Jaganjac, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagreb, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
  3. dr. sc. Eva Lovrić, znanstvena suradnica, Kliničke bolnice Merkur u Zagrebu, član.;
  4. dr. sc. Lidija Milković, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagreb, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Morana Jaganjac