Javna obrana doktorske disertacije naslova „Otkrivanje prisustva protutijela HLA razreda IgA u ispitanika s prethodnim imunizirajućim događajem“ Helene Car, prof. biolog. i kemije, polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti održat će se 29. ožujka 2021. godine s početkom u 16,30 sati u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54.

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

  1. doc. dr. sc. Renata Žunec, znanstvena suradnica Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Odjela za tipizaciju tkiva, predsjednica;
  2. doc. dr. sc. Mario Laganović, znanstveni suradnik Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Odjela za nefrologiju, član;
  3. prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član;
  4. doc. dr. sc. Neda Slade,znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i docentica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Renata Žunec