Doktorski rad naslova „Doprinos gamma delta(ɣδ) T limfocita u razvoju tipa 2 upale u sinonazalnoj sluznici oboljelih od kroničnog alergijskog rinosinuitisa s nosnom polipozom“, Stjepana Grge Milankovića, dr. med., polaznika doktorskog studija Molekularne bioznanosti dostupan je na mrežnoj stranici studija od 12. prosinca 2023. godine na sljedećoj poveznici. (PDF)

Povjerenstvo za ocjenu rada u sastavu izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica; prof. dr. sc. Ines Drenjančević, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član; prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, član, dostavilo je dana 12. prosinca 2023. godine pozitivnu ocjenu navedenog doktorskog rada.