Doktorski rad  naslova „Distribucija polimorfizama gena FTO i njezina povezanost s duljinom telomera i kliničkim statusom žena s pretilosti“ Ana-Marije Popović Jurić, mag. med.lab.diagn., polaznice doktorskog studija Molekularne bioznanosti   dostupan je na web stranici studija od 18. svibnja 2023. godine  na sljedećoj poveznici.

Povjerenstvo za ocjenu  doktorskog rada u sastavu: dr. sc. Andreja Mikoč, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednica, dr. sc. Željka Pezer Sakač, znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član i prof. dr. sc. Vera Cesar, redovita  profesorica u trajnom izboru Odjela biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član dostavilo je dana 12. svibnja 2023. godine pozitivnu ocjenu navedenog doktorskog rada.