Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Diferencijalna ekspresija gena i evolucijska obilježja morfotipova bakterije Borrelia burgdorferi“ Nine Čorak, mag. mol. biol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se 11. travnja 2022. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, Zagreb, s početkom u 15.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Đurđica Ugarković