Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Histološka usporedba injekcijskog bifaznog kalcijevog fosfata i anorganske goveđe kosti u augmentaciji alveolarnog grebena“ Mateja Tomasa, dr.med.dent., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se 31. siječnja 2022. godine u predavaonici 201/2. kat Odjela za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek, s početkom u 12.30 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Slavica Kvolik