Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Trimetilacija lizina 27 u histonu H3 (H3K27me3) u odgovoru stanica raka na cisplatinu u uvjetima in vitro“ Marka Tomljanovića, mag. pharm., polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se  19. srpnja 2022. godine u dvorani 3. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička 54, Zagreb, s početkom u 12.00 sati.

 

Predsjednica  Povjerenstva
doc. dr. sc. Ana Čipak Gašparović