Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Uloga modulatora biološkog odgovora u imunopatogenezi kronične HCV infekcije“ Leone Radmanić, mag.biol.exp., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se 21. prosinca 2021. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 14.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Zorana Grubić