Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Uloga TLR4 u tumorigenezi sporadičnog karcinoma kolona s obzirom na prisutnost mikrosatelitne nestabilnosti tipa MSI i EMAST“ Kristine Vuković Đerfi, mag. biol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se 16. prosinca 2021. godine u dvorani I. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 11.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
dr. sc. Tanja Matijević Glavan, viša znanstvena suradnica