Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Uloga ACRC proteaze i puta popravka izrezivanjem nukleotida u popravku unakrsnih veza DNA-protein“ Christine Supina, mag.mol.biol., polaznice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti, održat će se 2. prosinca 2021. godine u dvorani III. krila Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Bijenička cesta 54, s početkom u 14.00 sati.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Neda Slade