Ostalo

Natječaj za upis novih polaznika na studij Molekularne bioznanosti

08.12.2022. REPUBLIKA  HRVATSKA Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje N A T J E Č A J upis 30 polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2022./2023. godini I Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti izvodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u…

Ostalo

ZAVRŠENO: Natječaj za upis 50 polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2021./2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje N A T J E Č A J za upis 50 polaznika na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2021./2022. godini I Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Molekularne bioznanosti izvodi u suradnji Sveučilište Josipa Jurja…